Nytt og nyttig fra politiet
– PST og næringslivskontakten informerer

Tid: Onsdag 21. mars kl. 8.30 – 10.00
Sted: KNF, Kirketorget 4

© Kongsberg Næringsforum 2019