Insert alt text here
Trainee Kongsberg
Nå annonserer vi vår første traineestilling!
 
Høsten 2017 introduserte vi Trainee Kongsberg for våre medlemmer. Trainee Kongsberg er et samarbeid mellom Kongsberg Næringsforum, Høgskolen i Sørøstnorge (HSN) og bedrifter i regionen. Kongsbergregionen har mange spennende jobbmuligheter for nyutdannede med høyere utdanning som vi ønsker å vise frem. Traineene blir formelt ansatt i et halvannet års engasjement med Kongsberg Næringsforum som formell arbeidsgiver. 
Les mer om programmet og stillingen →
Insert alt text here
Nei til videre utredning av byvekstavtale
Kommunestyret i Kongsberg fattet i januar 2018 et vedtak om utredning av byvekstavtale/byvekstpakke Kongsberg.  KNF er forespurt fra Kongsberg kommune om hva våre medlemmer mener i saken, og vi sendte derfor ut en anmodning om innspill til høringssvar til dere 31. januar i år. 
 
I formannskapet og kommunestyret i går ble det imidlertid gjort følgende vedtak:
1. Kongsberg kommune sier nei til videre forhandlinger om byvekstpakke Kongsberg.
2. Rådmannen bes med bakgrunn i vedtak i formannskap og kommunestyre 7. februar, om å legge til rette for en debatt i formannskapet, hvor det kan drøftes hvordan Kongsberg kan utvikle: Kollektivtilbud, trafikksikkerhetstiltak og andre intrastrukturtiltak.

Det betyr at vi ikke trenger noen tilbakemeldinger fra dere, og at det heller ikke blir avholdt informasjonsmøter i kommunal regi om Byvekstavtalen som tidligere informert.
Les mer på kommunens hjemmesider →
Insert alt text here
E-134 - Nytt & Nyttig
Tirsdag 13. februar kl. 16.00-17.00

”Alle” har ventet i årevis på den nye E-134! Hver dag ser vi som bor og kjører i byen at prosjektet tar form, og mange lurer på hva konsekvensene blir i bybildet når veien endelig står ferdig.
 
Tom Hedalen, prosjektleder for E-134, kommer til KNF for å fortelle om status og planene videre:
• Status pr. januar 2018
• Skilting og annen informasjon på den nye veien
 
E-134 vil ha effekt på alt og alle i Kongsberg
– benytt anledningen til å oppdatere deg med nytt og nyttig.
Meld deg på her →
Insert alt text here
Historiefortellinger i sosiale medier
Onsdag 14. februar kl. 8.00 – 10.00
 
Er alt forandret nå, liksom?  Samme historie i nye kanaler.  
Frokostmøtet tar sikte på å berolige annonsører og markedsførere som tror at verden nå er snudd på hodet og at ingenting er som før. Mye er faktisk akkurat som før, og det som er nytt er enklere å forholde seg til enn du kanskje trodde.

Gratis frokost fra kl. 8.00. Foredraget starter kl. 8.30.
Meld deg på i dag →
Kongsberg Næringsforum SA
Kirketorget 4, 3616 Kongsberg
Tlf.: 32 29 90 50 
Unsubscribe    |    View this email in your browser