Insert alt text here
Kultur og næringsliv i verdensklasse
Bebop & Business er jazzfestivalens og Kongsberg Næringsforums samarbeidsprosjekt, hvor vi ønsker å sette tematikk på dagsorden som er av betydning for næringslivet. Dette er vårt felles bidrag til å bygge et positivt omdømme av Kongsberg, det være seg festival eller næringsvirksomhet. 

Det nærmer seg Kongsberg Jazzfestival, årets høydepunkt for folkeliv og jazzopplevelser i Kongsberg. Jazzfestivalen skal først og fremst være en arena for musikk, men vel så viktig er festivalen som møteplass for byen og regionen. Til rammene av Kongsberg Jazzfestival viser Kongsberg seg fra sitt aller beste; inkluderende, nytenkende, leken og passe kaotisk i noen dager. 
Næringslivet og det offentlige har også oppdaget Kongsberg Jazzfestival. Både gjennom interne møter og tilstelninger, og som deltakere på konsertene. J
 
Bebop & Business er et åpent seminar hvor hvem som helst kan melde seg på, og temaene har variert de senere årene.  I år er temaet Ledelse i vid forstand. Med et 360 graders blikk på ledelse ønsker vi å belyse kompleksiteten og de ulike perspektivene på et tema som kanskje fremstår enkelt. 
Les hele kronikken her →
Insert alt text here
Ny City Guide for Kongsbergs turister
I sommer har flere av opplevelsesbedriftene i Kongsberg gått sammen for å lage en byguide (City guide) for byens turister og besøkende.
 
Vi har lenge ønsket oss en brosjyre som presenterer byen. Til tross for at det meste av informasjonen allerede finnes digitalt, så er det fortsatt mange som ønsker å få med seg noe «i hånda» etter å ha besøkt turistkontoret eller en av byens opplevelsesbedrifter.  Guiden, som er på engelsk, inneholder priser og åpningstider på byens severdigheter, samt informasjon om overnattingsmuligheter, opplevelser og spisemuligheter.
 
I tillegg til City Guiden vil vi som tidligere år lage en «Hva skjer»-oversikt uke for uke gjennom sommeren. Denne sender vi ut til våre samarbeidspartnere, og selvfølgelig har vi papirversjoner til utdeling til besøkende. Om du ønsker noen eksemplarer i din bedrift, så ta kontakt med oss.
Se City Guiden her →
Insert alt text here
Visningstur for opplevelsesbedriftene
Kongsberg Næringsforum inviterte i samarbeid med lokale reiselivsaktører til visningstur tirsdag 19 juni.
 
Dette er andre gang vi i år arrangerer visningstur, og det med med stor suksess. Totalt var vi 32 personer, både sommervikarer og fast ansatte, som  deltok på turen. 
 
Målet med disse fellesvisningene er å bli kjent med hverandres produkter og tilbud, og ikke mint knytte tettere kontakt til de andre reiselivsaktørene i byen. Økt kunnskap om lokale bedrifter, og styrkede relasjoner til de andre aktørene i området, bidrar til å gjøre anbefalinger til turister og andre besøkende lettere og mer preget av kvalitet.
 
Les mer om turen her →
Kongsberg Næringsforum SA
Kirketorget 4, 3616 Kongsberg
Tlf.: 32 29 90 50 
Unsubscribe    |    View this email in your browser