Sammen med Sparebank1 Buskerud Vestfold og KONGSBERG Gruppen deles KNFs Hederspris ut på Årsfesten 21. mars.  

Hedersprisen skal gå til en person eller bedrift som gjør noe positivt for Kongsbergs næringsliv utover egen virksomhet og egeninteresse, og gjerne noe som setter spor også utenfor egen bransje.  Vi håper at prisen vil bidra til økt motivasjon, engasjement og næringsutvikling både blant etablerte bedrifter og nyetablerere i alle bransjer.  Prisen er ikke forbeholdt KNFs medlemmer.

Kandidaten kvalifiserer seg gjennom ekstraordinær innsats innenfor et eller flere av følgende kriterier:

• synliggjøre og videreutvikle Teknologibyen Kongsberg
• utvikling av en felles bo- og arbeidsregion med Kongsberg som motor
• samarbeid med Kongsberg kommune som vertskap for byens næringsliv
• skape og drive arrangementer eller andre tiltak som fremmer Kongsbergs attraktivitet
• bidra til økt innovasjon og nyskaping i næringslivet
• styrke samarbeidet mellom det offentlige, utdanning og næringslivet
• tiltrekke og beholde kompetente medarbeidere i alle deler av næringslivet
• bidra til økt samarbeid, deling og åpenhet i næringslivet

  

© Kongsberg Næringsforum 2019