Vi ønsker deg og dine kollegaer hjertelig velkommen til en festaften sammen med oss i Magazinet torsdag 26. mars!

Step 1 of 2

50%
  • KNF ønsker på sin nettside å synliggjøre deltagerne på Arsfesten 2020. Vi ber derfor om at dere svarer på om dere ønsker /ikke ønsker dette.

© Kongsberg Næringsforum 2020