Insert alt text here
Vil teknologien redde oss?
Er det mulig å redde verden - og tjene penger på det?
 
"From Doomsday Prophecies to Good Results"  Dommedagsprofetier og svartmaling har tradisjonelt preget mye av miljøbudskapet i Norge. På Technology Summit vil Martin Styrmoe Moen fra REV Oceal sette fokus på de mange gode resultatene som er oppnådd. Samarbeid mellom næringsliv, forskning og andre alliansepartnere er nøkkelen til en bærekraftig, fornybar og klimavennlig framtid.

Technology Summit - en konferanse for hele næringslivet!
Et allsidig program med noe for alle →
Insert alt text here
Lærerik tur til Tolouse
Toulouse og Kongsberg har mange ting felles; først og fremst som de fremste teknologiklyngene i hvert sitt land. Begge byene er offensive, og ønsker å skape vekst i næringslivet fundert på samarbeid.  Med dette som bakteppe tok en delegasjon fra Kongsberg, sammen med fylkesordføreren i Buskerud og andre aktuelle partnere, turen til Frankrike denne uken. 

Det er ikke alltid slike turer svarer til forventningene, men vår oppsummering var at dette fikk vi til.  Vi høstet noen erfaringer, fikk nye ideer og ble enige om at et samlet næringsliv fra Kongsberg kan imponere de fleste.  Vi må stå samlet, finne våre fortrinn og gripe mulighetene!
Les om turen her →
Insert alt text here
Nyheter fra næringslivet
Så du artikkelen om KNF-medlemmet Akari i nyhetsbrevet vårt tidligere denne måneden?
 
Som medlem i Kongsberg Næringsforum har du nå muligheten til å sende inn nyheter og informasjon om din bedrift. Dette blir lagt ut på våre hjemmesider, og vil i tillegg bli sendt ut i vårt ukentlige nyhetsbrev som går ut til over 300 mottagere hver fredag. 
 
Hva er en god nyhet?
Vi vil gjerne høre om:
- Flytting/ åpning av nye lokasjoner/ navnbytte på firma
- Spesielle hendelser
- Nye investeringer/kontrakter
- Utmerkelser, priser bedriften har vunnet
- Innovasjonsprosjekter
- Nyansatte, kompetanse, rekruttering og videreutvikling
 
Bruk muligheten til å fortelle om hva som skjer i DIN virksomhet!
Send inn din nyhet her →
Insert alt text here
A-krim konferanse
Arbeidslivskriminalitet er en av vår tids største samfunnsutfordringer.  Nå inviterer  NHO Buskerud, LO Buskerud og EBA BTV i samarbeid med Skatt-Sør, Sør-Øst Politidistrikt, Arbeidstilsynet og A-krimsenteret til konferanse om temaet.
 
Dato: 22. november
Tid: 09.00-15.00
Sted: Ringerike Kultursenter
 
Konferansen tar opp status, virkemidler og tiltak - nasjonalt og i Buskerud. Offentlige anskaffelser som virkemiddel - bedriftenes og det offentliges perspektiv. Gode ansvarlige offentlige anskaffelser innenfor bygg og anlegg. Dialog og innspillsrunder.
 
Inviterte er bedrifter, politikere, rådmenn, innkjøpsansvarlige, etater samt andre samarbeidspartnere. 
Se programmet og meld deg på her →
Insert alt text here
Matmarked på Nytorget lørdag 27. oktober
Lørdag er det matmarked på Nytorget kl. 10 - 15.

En av KNFs mange oppgaver er å arrangere Matmarked på Nytorget flere ganger i året. Denne lørdagen kan du sikre deg gode lokale matvarer fra en rekke utstillere.

Velkommen til torghandel!
Insert alt text here
Se hva som skjer!
Her finner du vår kalender med møter, forum og andre møteplasser.
Se hva som skjer →
Kongsberg Næringsforum SA
Kirketorget 4, 3616 Kongsberg
Tlf.: 32 29 90 50 
Unsubscribe    |    View this email in your browser